washkhabar.com खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी खबर सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित डिजिटल पत्रिका हो । यो पत्रिका सम्पन्न सञ्चार प्रा.लि.ले सञ्चालन गरेको हो । सम्पन्न सञ्चार प्रा.लि.सूचना र सञ्चार सँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सेवा प्रदान गर्ने हेतुले स्थापना भएको प्राइभेट कम्पनी हो । सम्पन्न सञ्चार प्रा.लि. कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम २०७३ चैत्र ६ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी हो । washkhabar.com भने सूचना विभागमा २०७३/०७४ मा ४० औं नम्बरमा दर्ता भएको हो ।

व्यवसायिक पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकलाई खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका विषयमा सुसुचित गराउन हामी समान उद्देश्य भएका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र नीजि क्षेत्र सँग निकट सम्बन्ध स्थापित गरी नियमित समन्वय र सहकार्य गर्छौ ।