खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य पदको लागि दरखास्त आव्हान

काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयले नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य पदको लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८.३ बमोजिम सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा नियुक्त भई कार्य गर्न योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाल नागरिकबाट दरखास्त आव्हान गरिएको हो ।

संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य पदमा दरखास्त दिनका लागि ‘खानेपानी मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ बमोजिम योग्यता पुगेको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकाको दफा ३ मा पदाधिकारी तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति वा मनोनयनको लागि सम्बन्धित कानूनमा तोकिए बमोजिम हुने र कानूनमा नतोकिएको हकमा सम्बन्धित बिषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० बर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले प्रथम पटक २१ दिनको समय राखेर प्रकाशन गरेको सूचनाको म्याद यही वैशाख १३ गते सकिनेछ । योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरुले खानेपानी मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा दरखास्त बुझाउन सक्नेछन् ।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार