ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको प्रगति सबैभन्दा उच्च

काठमाडौ : आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय मातहतका निकायहरु मध्ये ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिले सबैभन्दा उच्च प्रगति हासिल गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजना गरेको तेश्रो चौमासिक तथा आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा समितिले ९३.३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ९३.४ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो ।

समग्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा भौतिक प्रगति ८४.४२% र वित्तिय प्रगति ७६.५४ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखाका प्रमुख अनिलभद्र खनालले जानकारी दिनुभयो ।

कुन निकायको प्रगति कति ?

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय मातहतका निम्न निकायले पेश गरेको आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ को बार्षिक भौतिक तथा वित्तिय प्रगति :

क्र.सं. निकाय भौतिक प्रगति वित्तिय प्रगति
१. ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति ९३.३७ % ९३.४%
२. खानेपानी तथा ढल निकास विभाग ८९.२७% ८६.८६%
३. दोश्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना ८०.५२% ५९.९४%
४. तेश्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना ८३.२९ % ७१.२४%
५. मेलम्ची खानेपानी आयोजना ९०.१२ % ९६.८४%
६. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय ८०.१४ % १००%
७. काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ७९ .७४ %
८. नेपाल खानेपानी संस्थान ९७ .७० %

  

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार