दस्तावेज

विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता कार्यविधि २०७४ Download 

कर्णाली प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विधेयकको मस्यौदा Download 

गण्डकी प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन Download 

प्रशोधित फोहोरपानीको मापदण्ड Download 

खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०७९ Download

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ Download 

खानेपानी , सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति Download

नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयको मार्गदर्शन Download 

खानेपानी मन्त्रालयको रातो किताब २०८०/०८१ Download 

 JMP Report – Download

बजेट वक्तव्य २०८०/२०८१     Download