खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई नियमन गर्दै नगरपालिका, समितिको हिसाब नगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने

भक्तपुर : भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले चाँगुनारायण नगर क्षेत्र भित्र सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुको स्थापना तथा दर्ता गर्ने कामलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न “खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५” जारी गरेको छ ।

नगरपालिकाले चाँगुनारायण नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी खानेपानी उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरेको हो ।

यो कार्यविधि बमोजिम अब दर्ता नगरी कसैले पनि उपभोक्ता समिति स्थापना गर्न पाइने छैन । कार्यविधिले नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानीको मुहान बाट संकलन गरी खानेपानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्थामा मूल सहित आधिकारिक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले मुहान दर्ताको लागि नगरपालिका समक्ष माग गर्नुपर्नेछ ।

मूल दर्ता समिति

खानेपानी उपभोक्ता समितिले मूल दर्ताको लागि निवेदन मुल दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्वन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी छानबिन गरिनेछ । दर्ता गर्न मिल्ने अवस्था देखिएमा मुल दर्ता सहितको अनुमति दिन सक्नेछ । यसका लागि तीन सदस्यीय समिति रहेनछ ।

१) संयोजक— नगरपालिका प्रमुख
२) सदस्य— सम्वन्धित वडाको अध्यक्ष
३) सदस्य सचिब — प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 

दर्ता भएको समिति प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र नविकरण हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार दर्ता दस्तुर एक हजार रुपैयाँ र नविकरण दस्तुर वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

नगरपालिकालाई हिसाब बुझाउनुपर्ने

हरेक खानेपानी उपभोक्ता समितिले बार्षिक आय व्यय विवरण नगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । उपभोक्ता समितिले आफ्नो समितिको हिसाबको विवरण लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित प्रत्येक बर्ष नगरपालिकामा पठाउनु पर्नेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यक देखेमा समितिको हिसाव आफुले नियुक्ति गरेको कुनै अधिकृतद्धारा जाँच गराउन सक्नेछ । हिसाब जाँच गराए बापत नगरपालिकाले हिसाब जाँचबाट देखिन आएको समितिको मौज्दात रकमको सय कडा तीन प्रतिशतमा नबढाई आफुले निर्धारण गरेको दस्तुर असुल गरी लिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

खानेपानी उपभोक्ता समितिको वर्गीकरण

नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुलाई क, ख र ग वर्गमा विभाजन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । खानेपानी उपलब्ध गराउने उपभोक्ता सदस्य संख्याको आधारमा उपभोक्ता समितिको बर्गीकरण हुनेछ ।
१) १००१ जना वा सो भन्दा बढी उपभोक्ता सदस्य भएको (क वर्ग)
२) ५०१ देखि १००० जना उपभोक्ता सदस्य भएको (ख वर्ग)
र ३) ५०० जना सम्म उपभोक्ता सदस्य भएको (ग वर्ग) मा विभाजन गरिएको छ ।

कार्यविधिले तदर्थ समिति गठन गर्न सकिने, संघ गठन गर्न सकिने, यस अघि दर्ता भई वा नभई स्थापना भएका समितिले पनि सूचीकृत हुनुपर्ने, दर्ता नगराई समिति स्थापना गरेमा त्यस्ता समितिका सदस्यहरुलाई नगरपालिकाले जनही पाँच हजार रुपैया सम्म जरिवाना गर्न सक्ने लगायत थुप्रै व्यवस्था गरेको छ ।

 

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता व्यवस्थापन कार्यविधि सम्बन्धी बिस्तृत जानकारीका लागि तलको लिङकमा क्लिक गर्नुहोला ।

http://www.changunarayanmun.gov.np/sites/changunarayanmun.gov.np/files/documents/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार