खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले व्यवसायिक योजना बनाउनुपर्ने, विभागद्वारा निर्देशिका जारी

काठमाडौ : खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाले व्यवसायिक योजना तयार पार्नु पर्ने भएको छ । आफनो सेवाको सुनिश्चितताका साथै सेवाग्राहीलाई विश्वस्त पार्न र सेवाको दिगोपनका लागि व्यवसायिक योजना तयार पार्नु पर्ने भएको हो । यसका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको व्यवसायिक योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७६’ तयार पारेको छ । विभागले उक्त निर्देशिकालाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको वेभसाईट dwssm.gov.np मा राखेको छ ।

व्यवसायिक योजना किन ?

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा जारी निर्देशिकामा निम्न उद्देश्यका लागि खानेपानी प्रदायक संस्थाले व्यवसायिक योजना बनाउन आवश्यक पर्दछ ।

१. सेवा प्रदानका लागि गरिएको लगानीको औचित्य प्रमाणित गर्न

२. पानी आपूर्तिको योजना बनाइ सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न

३. विद्यमान सेवाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न

४. खानेपानी सेवाको दिगोपन कायम गर्न

५. हालको अवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र स्थानीय स्तरबाट हुन सक्ने सुधारहरुको पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्न

जम्मा चार वटा खण्डमा विभाजित निर्देशिकाको खण्ड ‘क’ मा स्थानीय साझेदारहरु सँग छलफल, खण्ड ‘ख’ मा संस्थाको मूल्याङ्कन समेटिएको छ भने खण्ड ‘ग’ मा दूरदृष्टि, भावी सोच÷परिलक्ष्य, उद्देश्यहरु, मुख्य नीतिहरु तथा खण्ड ‘घ’ भावी रणनीति, कार्ययोजना जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

कसरी तयार पार्ने व्यवसायिक योजना ?

प्रथम चरणमा बढी भन्दा बढी सरोकारवाला पक्षको सहभागिता आवश्यक पर्दछ भने द्धितिय चरणमा बढी भन्दा बढी बिषय विज्ञहरुको बढी सहभागिता हुनुपर्दछ । प्रथम र द्धितिय चरण पश्च तेस्रो चरणमा आवश्यकता के के र अब के काम गर्न अति आवश्यक छ भन्ने आधारमा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

व्यवसायिक योजना निर्माणमा संस्थाका उच्च जिम्मवार कर्मचारी, पदाधिकारीहरुको गहन भूमिका हुन्छ । व्यवसायिक योजना तर्जुमा शुरु गर्नु पूर्व कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तथ्याङ्कहरु एकत्रित गर्न लगाउनु पर्दछ । जस्तै बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनहरु, धारा जडान संख्या, मिटर जडान संख्या, सेवा क्षेत्रको जनसंख्या, पानीको माग, पानीको स्रोत, सम्भावित थप हुन सक्ने स्रोतहरु, सेवा विस्तारको सम्भावना, हालको सेवा समय, पानीको गुणस्तर, गुणस्तर जाँच एवं परिक्षणको अवस्था र रिपोर्टहरु आदि ।

तथ्याङ्क संलकन गरिसकेपछि व्यवसायिक योजनालाई चार खण्डमा विभाजन गरी प्रथम खण्डमा स्थानीय सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिने, द्धितिय खण्डमा संस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने, तृतीय खण्डमा सवल पक्ष, दुर्वल पक्ष, अवसर र चुनौतीहरुको विश्लेषण र अन्तिम खण्डमा भावी कार्ययोजना तयार गरी व्यवसायिक योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।

‘खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको व्यवसायिक योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७६’ हेर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको वेभसाईट dwssm.gov.np  हेर्नुहोला

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार